Det är Elias Alfredsson, Näsland, Bjurholm och Helena Ågren, Västra Selet, Vännnäs, som avböjt omval. Som ordförande föreslår valberedningen att Lotta Folkesson får fortsatt förtroende.

Läs valberedningens protokoll.