Du kan ladda hem hela verksamhetsberättelsen här!

 
"Det var en sommar som skapade nödår för Sveriges bönder. En sommar som satte hela svenska lantbruket och vår organisation på prov. Och vad har en organisation för värde om den inte fungerar när krisen är som störst?

Stolt

Denna vinterdag i skrivande stund är jag både stolt och glad över att när det väl gäller fungerar organisationen som bäst. Från LRF riks hade vi goda och täta kontakter med näringsdepartementet och Jordbruksverket. Vi gav tidiga signaler till dåvarande landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att ge dispenser att skörda trädor och ekologiska fokusarealer, vilket han direkt beslutade att genomföra innan han ens frågat om lov i Bryssel. Det beslutades även att torkrelaterade avvikelser inte skulle ge avdrag vid djurskyddskontroller, och regler för transport av grovfoder är ytterligare exempel på vad dialogen med departement och myndigheter resulterade i. Dagligvaruhandel, offentliga aktörer och restauranger uppmanades att köpa svenskt.

 

Lotta Folkesson och landshövding Magdalena Andersson vid mötet om torkan på länsresidenset.

Landshövdingen agerade

På det regionala planet var vi i tidig och tät kontakt med både länsstyrelsen och lantbruksnära aktörer. Vi hade krismöten med lokalavdelningsordföranden och kommungrupper och oändligt många timmar ägnades till media. Inte minst bjöd vår landshövding till möte på residenset med alla berörda aktörer med syfte och mål att sätta en gemensam bild över läget, så att var och en hade något att utgå ifrån i sina egna handlingsplaner. Glädjande är att hösten blev lång och gynnsam, så på vissa håll i vårt län blev det rekordskördar på spannmål och många kunde rädda sig genom att ta en tredje skörd. Men hur slutet egentligen blev kommer nog att visa sig de närmsta månaderna.

 

Äganderätten ständigt aktuell

Äganderätten är för oss alla en viktig princip och den har naggats rejält i kanten de senaste åren, för att sedan eskalera till stora tuggor. Men där har det hänt saker som vi denna kalla dag kan värma våra sinnen med. Stopp för nyckelbiotopsinventeringen samt att markägarna i första instans vann målet om ersättning för fjällnära skog som inte får avverkas. Antingen har vi en pågående markanvändning; en produktionsskog eller så har vi det inte – och då ska vi ha ersättning. Vi måste fortsätta att bevaka de som försöker hitta på något däremellan och hur vi i Sverige övertolkar art- och habitatdirektivet.

Tack till alla medlemmar

För 91 år sedan tog vi beslutet att organisera oss för att bli starkare tillsammans och det har aldrig varit tydligare än någonsin att det var ett klokt beslut. Jag vill tacka er medlemmar nya som gamla, ni förtroendevalda som helt oegennyttigt jobbar för allas bästa. Det är ni som gör skillnad och ger kraft och styrka till organisationen och det är det som ger förutsättning att lyckas.
Den parlamentariska oredan är löst och vi har en ny spelplan och ett januariavtal med många positiva saker för vår näring. Nu gäller det att få verkstad av dessa punkter så det blir fullt ös framåt tillsamman mot framtiden!"

Lotta Folkesson
ordförande LRF Västerbotten