"Då var det dags att summera verksamhetsåret 2018 för Västerbottens del. Det är med stor glädje vi kan konstatera att vi ökat med 175 medlemmar under året och är nu 6 308 medlemmar. Vi ökade därmed näst mest
av alla regioner i landet. Vad gäller företagarmedlemmar specifikt var ökningen 3 procent, fjärde bäst i Sverige.

God samverkan

Mycket positivt är också att vår samverkan med LRF Norrbotten och inom den gemensamma personalorganisationen LRF Nord fortsätter att utvecklas på ett konkret och bra sätt. Utmaningarna är ju, i stort, detsamma
i båda länen så den här utvecklingen känns helt naturlig.

Livsmedelsstrategi

Arbetet med vår regionala livsmedelsstrategi Mer Mat från Västerbotten har löpt enligt plan under året och LRF har ansvarat för tre fokusområden; ägarskiften, kapitalfrågor samt förstudie mjölk. Men nu måste vi också
få kraftfulla initiativ från regeringen som stärker konkurrenskraften i jordbruket.

Sociala medier

Under året har vi också satsat rejält på sociala medier, främst Facebook med opinionsbildande filmer som varit mycket framgångsrika.
Man kan konstatera att Internet är den plats som numera är viktigast för att komma ut med sina budskap.

Regionalt skogsprogram

I slutet på året genomfördes startskottet för länets regionala skogsprogram. Ambitionen är en ökad produktion och fler jobb i hela
landet. En fråga som dock snabbt inställer sig är hur skogen ska räcka till allt. Skogen ska ge råvara till träindustrin, biobränslen, papper, med mera. Skogen ska också binda koldioxid, och vara rekreationsområde och
bas för naturturism. Sedan finns det starka intressen som vill skydda så mycket skog som möjligt. Detta är självfallet en ekvation som inte går ihop.

Skyddshysterin måste bromsas

Från LRFs sida kommer vi driva på hårt i skogsprogrammets vision: "Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb, hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi". Om det ska lyckas
måste skyddshysterin i landet bromsas. Vi kommer också idogt att värna ägande- ochbrukanderätten i vårt arbete i skogsprogrammet.

Mats Granath
regionchef LRF Västerbotten