Program

09.00 Fullmäktigeanmälan och fika 

10.00 Välkommen till stämman 

Välkommen till Skellefteå  
Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande 

Förhandlingar enligt föredragningslistan  

12.00 Lunch 

13.00 Framtidens jordbruk 2030  
Jan EhrensvärdLRFs riksförbundsstyrelse 

Stämmoförhandlingar återupptas 

15.00 Avslutning och fika