Du kan ladda hem hela verksamhetsberättelsen här!

"Under året har miljö- och klimatdebatten tagit fart och vänt i en oönskad riktning som präglats av enkla lösningar, skam och polarisering. Rapporter som PRINCE och IPPC publicrades på löpande band och när vi läser och analyserar så är det inte direkt något nytt. Man ser tydligt att rollen för Västerbottens lant- och skogsbruk kommer att bli desto viktigare för att göra världen både bättre, grönare och hållbarare.

Bondeskam
Men i debatten är det inte det som framträder, vi får läsa om bondeskam, köttskam, skogsskam, offentliga inrättningar som hejar på köttförbud och direkt uppmanar till import av ohållbara vegetabilier. Samtidigt som vi ser att fler kommuner väljer att sträva mot mer lokalproducerad mat i sina upphandlingar. LRF har utdelat priser för att uppmärksamma goda exempel, vilket jag tror är ett resultat av det goda arbete som görs i våra kommungrupper.
Det är ett ovärderligt arbete som sker i den myllrande folkrörelsen, som konkretiserar
genom lokala exempel de frågor som vi behöver få upp på agendan, så som god myn-dighetsutövning, bättre dialog mellan näring och kontrollanter och hela den snedvridna
hållbarhetsdebatten. Vår hållbarhetsvecka genomfördes med många aktiviteter och vi fick ett stort genomslag på sociala medier främst med Vilhelminatallriken. Vägen framåt kommer inte att handla om kött eller vegetariskt, utan om att öka den allmänna kunskapen om hur samhället bäst nyttjar fotosyntesen och eko-system för att trygga en hållbar välfärd.

Strategier
Arbetet med den regionala livsmedelsstrategin har fortsatt med att ta fram handlingsplaner till våra tolv målområden. Det regionala skogsprogrammet har tagit form och är nu ute på remiss och kommer att antas under 2020. Vi har svarat på länsstyrelsens hållbarhetsremiss som resulterade i bra skrivningar om lantbruk. Fortfarande återstår mycket jobb med problematiken kring älg- och fågelskador.

Vi har haft ett möte med näringsminister Ibrahim Baylan för att särskilt lyfta problematiken kring förändringarna i kartan för stödområderna. Vi pekade på vikten av det nationella stödet, för att livsmedelsproduktionen inte ska försvinna här i norr. Samma dialog har också förts med länets riksdagsledamöter.

Aktivitet för skolbarn
För tolfte året i rad fick 1900 elever och lärare möjlighet att för en dag öka kunskapen om de gröna näringarna när vi genomförde ”Jorden och skogen i stan”. Ett uppskattat arrangemang i gott samarbete med hela den gröna näringen i länet, där vi fick möta framtidens bönder, konsumenter och politiker. Det är när vi tillsammans för frågorna och kunskapen framåt som vi blir framgångsrika. Jag vill rikta ett stort tack för allt gott samarbete i näringen och särskilt tack till våra förtroendevalda i Västerbotten, utan er är vi ingenting.

Lotta Folkesson
ordförande LRF Västerbotten