För mer information:
Vanja Marthin, projektledare, Vilhelmina.Tel: 073-8151621
E-post: Vanja.marthin@hotmail.se

All försäljning sker på Facebook.