I Vilhelmina drivs ett projekt; en sk REKO-ring, som sträcker sig över kommungränsen till angränsande Åsele och Dorotea i dagsläget. I en REKO-ring säljs producentens produkter direkt till konsument på en förbestämd plats och tid.

Tanken med projektet är att skapa en arena för direktförsäljning utan mellanhänder vilket ska leda till ökad lönsamhet för företagaren och ökad tillgång av lokala produkter för konsumenten.

Lärande

Projektet ska även leda till ett lärande för både företagare och konsument, att det tas fram nya produkter och, ur ett långsiktigt perspektiv, att fler tar steget till att sälja sina produkter själva. Det kommer också att bli inspirationsträffar, föreläsningar och studiecirklar.

Drivs av LRF

Projektet ägs av LRF och LRF lokalavdelning i Vilhelmina går in med ideellt arbete. Projektledningen köps av en medlem i Vilhelminabygdens LRF-avdelning med hjälp av LRFs riksförbund. Även vissa tjänster köps av Studieförbundet Vuxenskolan i Vilhelmina. Projektet startade lite smått sommaren 2018 och de första utlämningarna började hösten 2018. Det finansieras delvis via Europeiska regionala utvecklingsfonden.

All försäljning sker i dagsläget via Facebook.

Till Reko-ringens Facebook-sida

För mer information:
Vanja Marthin, projektledare, Vilhelmina.
Tel: 073-8151621
E-post: Vanja.marthin@hotmail.se