Rolf Appelblad är sedan många år ordförande i Tavelsjö Hembygdsförening och verkar i den rollen på många olika sätt för att vidmakthålla kulturtraditioner som på olika sätt har koppling till jordbruk, skogsbruk och landsbygd.

I hela 37 år har han tillverkat julkärvar, i början i samarbete med scouterna och på senare år för hembygdsföreningens räkning. Julkärvarna säljs vid Julmarknad vid Sundlingska Gården som arrangeras i samverkan mellan Bygdegårdsföreningen och Hembygdsföreningen.

Vid Rolfs hemställe, som gränsar till Sundlingska Gården vid Sand i Tavelsjö, har han i elva år hässjat hö på gammeldags vis. Där håller han också en mindre fårbesättning som möjliggör uppvisning av fårklippning i samband med olika publika aktiviteter. De två senaste somrarna har han ordnat så att en del av hans får har betat i slänten mellan Wärdshuset Prästgården och sjön till gästernas, inte minst barnens, glädje.

Gillar gammeldans

Rolf är mycket engagerad i gammeldans och har i tio år arrangerartdanskvällar sommartid i logen på Sundlingska Gården och vintertid i Tavelsjö Bygdegård. För att hålla kunskapen vid liv och rekrytera fler dansare har han under sju terminer ordnat gammeldanskurser höst och vår i Tavelsjö och Västerbacka.
Rolf är också mycket engagerad i utvecklingsarbetet i Tavelsjöbygden. Som en följd av föreningen TuRe:s köp av f d prästgården i Tavelsjö, numera Wärdshuset Prästgården, har han lagt ner åtskilliga timmar för att röja och gallra för att skapa vacker utsikt och bana väg för en kommande strandpromenad. Han har också varit projektledare för det mycket framgångsrika projektet Tavelsjön Runt som bl a innefattar ett stort antal informationstavlor om de byar och platser som finns efter den 23,5 km långa slingan.