Varför är det ett sådant politiskt hattande runt skogen i vårt land? Är det någon näring som behöver långsiktiga och stabila spelregler så är det skogsbruket. Det du sår idag får du skörda om hundra år.

De allra flesta är överens om att den svenska skogen sköts på ett bra sätt. I en nyligen gjord Demoskop-undersökning bland allmänheten svarade 69 procent av de tillfrågade att de tyckte att skogen sköts på ett mycket bra eller ganska bra sätt. Och skogen är en mycket viktig näring som varit en starkt bidragande anledning till det välstånd vi lever i idag.

Svaret på klimatutmaningen

De allra flesta är också överens om att det som växer i skogen och på åkern är svaren på våra globala klimatutmaningar. Den växande skogen tar upp drygt 80 procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Skogen kan också bidra till det fossilfria samhället och reducera vårt stora importberoende av olja, varav cirka 50 procent kommer från Ryssland. Bara det en osäkerhetsfaktor. Man ska också vara medveten om att, av den årliga tillväxten på cirka 120 miljoner kubikmeter, avverkas endast cirka 80 miljoner kubikmeter. Skogen ökar alltså.

Man vill begränsa nyttjandet av skogen

Trots denna enorma och utvecklingsbara tillgång för Sverige så verkar regeringen, med flera, allt ivrigare att på olika sätt begränsa nyttjandet av denna förnybara resurs. Nu ska regeringen satsa ytterligare 200 miljoner kronor för att hitta ännu fler skogar med, så kallade höga naturvärden (nyckelbiotoper), och som kan få stora negativa konsekvenser för klimatet, samhällsekonomin och för landets skogsägare. Dessutom riskerar själva inventeringsmetodiken att leda till mycket tveksamma beslut om vad som behöver skyddas. Man ska vara medveten om att i stora delar av norra Sveriges inland är redan hälften av skogen skyddad. I Västerbottens län är drygt 13 procent av totalarealen skyddad på olika sätt.

Förödande ingrepp i äganderätten

I den pågående utredningen av skogsvårdslagen har regeringen också lagt in ett häpnadsväckande uppdrag. Man ska titta på möjligheten att ge miljöorganisationer, med flera, rätten att överklaga enskilda skogsägares avverkningar och andra skogsåtgärder. Detta innebär alltså att diverse miljörörelser och, till och med, Facebook-grupper kan överklaga och ta varje åtgärd en skogsägare tänker vidta till domstol. Blir detta tilltag verklighet hotas inte bara möjligheten att nå våra klimatmål. En minskad virkesförsörjning hotar också vår industri och därmed jobb och välfärd. Dessutom handlar det om ett förödande ingrepp i den grundlagsfästa äganderätten.

Sverige är ett skogsbruksland; låt det vara så. Sluta underminera ägandet. Visa istället tillit till att landets skogsägare sköter sin skog med både ansvar och hänsyn.

Lotta Folkesson                                                                             Mats Granath

Ordförande LRF Västerbotten                                                      Regionchef LRF Västerbotten