Det finns ett massivt konsumentstöd för svensk mjölkproduktion, men ändå har mjölkbönderna det tuffare än någonsin. Nu måste politikerna ta sitt ansvar för den svenska mjölken. Betalningen till den svenska mjölkbonden har sjunkit med 25 procent på ett år, så nu står vi inför ett vägval: "Ska vi ha mjölkbönder kvar i Sverige?"

Konsumenternas förväntningar på mjölkbonden är höga och allra viktigast är att korna är friska och har det bra. Man vill se en låg användning av antibiotika i mjölkproduktionen, och lika viktigt tycker man det är att korna får gå ute och beta. Konsumenten förstår också att produktionen bidrar till ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv, så därför är det dags för politikerna att ta sitt ansvar för den svenska mjölken. Vi har tagit fram ett politiskt mjölkpaket av krisåtgärder. Här är innehållet:

Hjälp mjölkbönderna igenom den akuta krisen som uppstått på grund av den ryska handelsbojkotten. Det kan göras genom tillfälligt anstånd med inbetalningen av momsen, sänkt arbetsgivaravgift, statliga garantilån och tidigare utbetalningar av EU-stöd.Inför ingen ytterligare särbeskattning för svenska bönder på handelsgödsel, bränsle eller transporter. Sänk istället den särbeskattning som finns idag.Förenkla mjölkbondens vardag, så det blir mer tid för korna och mindre administration. Se över regelverket som styr mjölkgården och modernisera beteslagstiftningen.Gör mjölken till en del i regeringens nya exportstrategi. Den svenska mjölkproduktionen har både kunskap och produkter i världsklass.

Det förvånar oss att ansvarig minister säger sig inte kunna göra så mycket. Det förvånar oss att vi inte erbjudits annat än uppskjutna försämringar. Det förvånar oss att den som verkligen har makten sätter sitt hopp till annans makt - konsumentens. Det förvånar oss att vi långt innan vi sökt våra stöd fått veta att vi inte kommer att få dem i tid.
Det förvånar oss hur vi kan straffas för minsta lilla fel, och hur vi också straffas då regering och jordbruksverk har gjort fel.
Ambitionen att även i fortsättningen ha en svensk mjölkproduktion kräver att regeringen genomför något från våra föreslagna krisåtgärder, och vanlig hederlig anständighet kräver att vi får våra egna rättmätiga pengar i god tid!