"Vilka eller vem är egentligen allmänheten? Vi kan omedelbart stryka alla dem som berörs i sådan omfattning att de juridiskt är att betrakta som sakägare, för de kan redan i dag strida för sin sak.

Allmänheten är i så fall alla andra eller de som tycker sig beröras, men inte i sådan grad att de kvalificerar som sakägare.  Hur identifierar man denna allmänhet, och vem ska föra dess talan?

Är besökare i ett skogsområde allmänhet?

I begreppet "allmänheten" ser vi kanske  engagerade människor som bor, vistas eller nyttjar ett skogsområde i sin närhet, eller menas med allmänheten vem som helst - oavsett var denne bor?  Allmänheten är ju också alla de som bor i närheten och INTE engagerar sig, så hur ska allmänhetens vilja tolkas?

I dag är det Naturskyddsföreningen som vill identifiera sig själv som allmänhet och företräda den, men utan att redovisa hur allmänhetens uppfattning kommit till. Risken är uppenbar att en liten hängiven klick, utan egentlig insyn, skulle kunna skapa "en allmänhetens uppfattning" på allt annat än demokratisk väg.

Absurt resonemang

Är det en sådan allmänhet som ska få mer att säga till om då det gäller bygdens utveckling och skogspolitik?  Varför ska omsorgen om allmänheten bara gälla skogen? Med samma synsätt vore det mer motiverat att hembygdsföreningen i min by fick rätt att överklaga besluten i Stockholm, för vi är garanterat en "allmänhet" som är oftare i Stockholm än vad folk i allmänhet  besöker min skog.

Hela resonemanget om "allmänhetens rätt" är absurt, då vi ju redan har myndigheter och politiska organ som på demokratisk väg ska företräda allmänheten och allmänintresset ända ner på kommunnivå.

Störst ska inte gå först

Jag vill inte ha ett Sverige där störst går först, och inte heller där den som hörs mest får rätt. Jag vill inte att ett gatans parlament,  uppblåsbara opinioner eller Facebook-grupper får möjlighet att åsidosätta vår grundlagsskyddade äganderätt!

Att göra allmänheten till sakägare är inget annat än allmänt flum med risk för att det går åt skogen!"

Arne Lindström