Hur än vår mat produceras, så är det ur någon aspekt fel - och allt fokus blir på dessa "fel". Man kan nästan av debatten att döma tro att världen skulle må bättre utan mat - i vart fall utan produktionen av den. I en debatt, där omdömet hos de flesta debattörerna sedan länge har drunknat i vårt överflöd av mat, måste vi som bönder vara trygga i vår unika kunskap om vad jordbruk handlar om.

Du vet bättre

Om än någon annan har sagt det, så säger jag det också: "Du vet bättre! Se bara på vad du åstadkommit!" Du har efter bondekonstens alla regler och erfarenheter fått jorden att bjuda på goda skördar, och med handen på spaden...eller hjärtat. Visst gör det gott att konstatera att vädret egentligen varit viktigare än jordbrukspolitiken?

Njut av din utsikt

Glöm den där dåraktiga debatten om kons klimatgaser, och njut i stället över hur mularna har tuktat ravinerna och betesmarkerna som inga maskiner kan komma åt. Se och njut av din utsikt, för det är just det - din utsikt! Stanna upp för ett ögonblick och reflektera.

Jag är säker på att din första tanke blir: "Hur har jag hunnit"? Svaret kommer med rätta att göra dig stolt, och ett varmt leende sprids inom dig. Vore det inte för din klädsamma ödmjukhet, så skulle jag gärna vilja se samma självklara stolthet som jag såg hos några amerikanska bönder som bjöd ut sig själva och sin mat: "Se min stolthet! Ta del av min stolthet, och njut av min stolthet"!

Arne Lindström
ordförande LRF Västerbotten