Med drygt en månad i ryggen som ordförande för LRF Västerbotten har jag nu börjat landa lite i min nya roll. Känns märkligt att redan vara historisk, som första kvinna på posten, fastän jag ännu inte riktigt hunnit kavla upp ärmarna. Men jag är glad och tacksam över förtroendet. Att vara bondeledare är det finaste man kan bli.

Vi är en helt ny styrelse som ska jobba tillsammans; en mix av gammalt och nytt, av företagare från olika delar av det gröna näringslivet, som sitter på massor av kunskap och erfarenheter. Detta kommer vi nu att använda på bästa sätt genom att samverka med LRF Norrbottens styrelse, med sin kompetens. Samarbetet är ett naturligt steg, särskilt som vi har flera egenägda föreningar som verkar över länsgränserna.

Det viktigaste frågorna framöver är:
• Få en regional livsmedelsstrategi i Västerbotten på plats. För att öka både konsumtionen och produktionen av mat måste vi ha en strategi där myndigheter, politiker och näringen möts i en gemensam målbild.
• Ta fram ett regionalt skogsprogram med mål om att öka brukandet av skogen, utveckla nya produkter och bidra med förnybar energi.
• LRF ska fortsätta vara bryggan mellan stad och land, då allt fler vet allt mindre om hur maten produceras. Samma sak gäller skogen där många tycker, men kunskapen är låg.
• Äganderätten har nog aldrig varit så ifrågasatt som den är nu, samtidigt som vi står inför en grön omställning av hela samhället. Nu är det viktigare än någonsin att vi som skogsägare fortsättningsvis får sköta vår skog med en lag som bygger på frihet under ansvar, så vi kan leverera den samhällsnytta som behövs.

Framtiden är grön och vi kan leverera både mat och trä om rätt förutsättningar ges. Än en gång tack för förtroendet jag fått att leda denna viktiga organisation i framtiden.

Lotta Folkesson
Ordförande LRF Västerbotten