I takt med att nya generationer växer upp i städer vet allt fler allt mindre om jordbruket och livet på landsbygden, Hur modern mjölkproduktion fungerar, vilken betydelse den svenske bonden har för öppna landskap och att vi kan erbjuda ansvarsfullt producerade livsmedel i matbutikerna är inte längre en självklar kunskap.

Stort fritidsintresse

Men hästar är något som en större skara människor kan relatera till, inte minst många ungdomar vars stora fritidsintresse är ridning, eller för den delen andra som är spel- och travintresserade. Hästen är därför en brygga mellan stad och land.

Foto: Maria Walraven

LRF driver hästföretagar-frågor

Det finns redan i dag ett antal organisationer som driver frågor kring sport, avel, främjandeverksamhet med mera, men ingen given företrädare att samordna och driva företagarfrågor. Vår organisations nya branschben, LRF Häst, har tagit på sig det ansvaret, och arbetet kommer att ske runt om i landet. Vi ordnar aktiviteter som t ex Hästens dag med fokus på hästföretagandet.

Foder till hästar affärsidé

Förutom att hästen bidrar till ökad attraktionskraft för landsbygden har många andra företagare, som växtodlare, stor nytta av hästen. En beräkning från grannlänet Västernorrland visar att varje häst kräver växtodling, foderproduktion och bete på cirka 1,5 hektar per år. Här finns givetvis ekonomiska incitament för att hålla landskapet öppet.

Nya medlemmar är välkomna

Hästföretagandet har också potential att växa i områden där kanske andra lantbruksverksamheter inte går att driva. Inom hästföretagen skapas även arbetstillfällen.
LRF bör välkomna alla som bidrar till utveckling inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. När vi samlas över branschgränserna, och ökar i medlemsantal, blir vi en starkare röst i samhället.

Lotta Folkesson
ordförande LRF Häst
vice ordförande LRF Västerbotten