Vi har lagar och regler att följa, men medborgarna ska kunna vara med och påverka. Vi vet att barn och ungdomar, liksom äldre, har ett intresse för mat. Det måste vi förvalta och låta maten smaka Norrland. Vår målsättning är att eleverna i skolan någon gång ska få smaka på norrländska delikatesser såsom Västerbottensost och närproducerat kött.

Maten som pedagogskt verktyg

Med nya moderna kök kan vi laga mat från grunden på ett annat sätt än tidigare. Vi ser det som fullt möjligt att upphandla mindre volymer och laga för enstaka förskolor och skolor. Runt leveransen kan vi göra pedagogiska upplägg som förklarar var maten kommer ifrån och bondens roll i produktionen. Eller tänk dig att du som bonde kommer på besök på äldreboendet som serverar ditt kött. Ett sådant besök skulle vara guld värt för den som minns hur det var förr och ge en extra krydda till matupplevelsen.

Vad finns att  handla?

En av våra utmaningar är att vi inte vet vad producenterna i närområdet – dit räknar vi de fyra nordligaste länen – har för varor att sälja. Därför uppmanar vi alla som har något att erbjuda, allt från större till mindre volymer av livsmedel, som kan serveras vid något enstaka tillfälle, att höra av sig till Skellefteå kommun. Först när vi vet vad som finns att tillgå, kan vi börja utforma upphandlingsunderlaget.

Det behöver inte bli dyrare

Hur ska vi kunna finansiera en större andel lokal mat? Det behöver inte bli dyrare! Vi kan köpa till exempel framdelskött och nattsteka för att skapa en bra köttprodukt. Med egen matlagning blir det också mindre svinn.

Jag hoppas på ett gott samarbete med matproducenterna i närområdet och ser fram emot många skyndsamma telefonsamtal till måltidsavdelningen på Skellefteå kommun.


Peter Lundmark
Måltidschef Skellefteå kommun