"På LRF Västerbottens stämma sa vår landshövding att livsmedelsberedskapen måste lyftas fram i en livsmedelsstrategi. Hon berättade att länsstyrelsens beredskapsarbete hade krympt från att sysselsätta 15 personer till dagens enda.

Förr skulle även jordbruket fungera vid kris

Jag drog mig då till minnes hur jag som ung bonde blev en del av totalförsvaret via den blockorganisation som fanns. Jag var med på ett antal utbildningar i länsstyrelsens regi och blev insatt i hur totalförsvaret var uppbyggt i form av resurser och lagerhållning av olika varor för att öka uthålligheten vid en krissituation. Min uppgift var att veta hur många ladugårdar, djur, traktorer, farmartankar och människor som fanns i och kring jordbruket, och hur jag med flera "blockledare" skulle säkerställa att jordbruket även fungerade vid en kris.

Helikoptrarna för dyra att lyfta

Beredskapslagren av bränsle och livsmedel finns inte i dag, och blockorganisationen är ett minne blott - så hur står det egentligen till med beredskapen?

Luftförsvaret har minskat från 17 till 3 flottiljer, och våra helikoptrar är för dyra för att lyfta. Sjöförsvaret verkar precis hålla sig flytande, och armén har så svårt att rekrytera rekryter att det talas om att återinföra värnplikten - om än en  "frivillig värnplikt". Vi saknar redan i dag förmåga att producera vår egen mat, och vid en kris vet vi än mindre hur det skall gå till då den beredskapsorganisationen saknas. 

Landshövdingen frågade oss hur mycket mat vi hade i frysen, och det är väl vad den ende kvarvarande beredskapsarbetaren bör fråga befolkningen för att bygga upp den nya försvarsgrenen - självförsvaret!"

Arne Lindström
lantbrukare Röbäck, Umeå