"På sina hotell har den norske hotellkungen Petter Stordalen lite av en "bibel", via vilken han sprider sina visdomar och "sanningar". Kon finns på ett helt uppslag som ett styckningsschema av skrämmande fakta med rubriken : "Riktiga cowboys äter vad kor äter."

Syftet är att utmåla kon som det stora hotet

Hela syftet är att utmåla kon som ett av vår världs största hot, vilket inleds med påståendet att "köttet står för 18 procent av världens växthusgaser - mer än världens samlade transporter". Enligt IPCC:s senaste rapport (FN) står transporter för 14 procent av de samlade utsläppen av växthusgaser. Korna står enligt samma mest trovärdiga tillgängliga rapport för mindre än 4 procent av utsläppen, och dessa utsläpp ska kanske betraktas som naturliga med sitt eget kretslopp?

En välgärning skjuta ihjäl 60 miljoner bufflar?

Föregångarna till Petters cowboys;  Buffalo Bill & Co;  anses ha skjutit ihjäl bortåt 60 miljoner bufflar i Nordamerika. Visst vore det väl ändå fel att omvärdera dem som "klimathjältar" som tog itu med klimathotet? Även om  Petters gröna cowboys  skulle äta något annat än kornas gräs, så är de likafullt beroende av näringen från kornas gödsel för att få det att växa. Det är inte lätt att vara cowboy!                                                                                       

Regnet faller - oavsett kons existens                              

Kon utmålas också i hotellbibeln som en av de största bovarna då det gäller vattenförbrukning, men hur tänker han där? Han räknar nämligen inte bara det vatten som kon dricker, utan också det regnvatten som faller på de åkrar som kon betar eller får sitt foder ifrån - som vattenförbrukning för ett kilo kött! Naturen har blivit en gigantisk vattenförbrukare! Petter försöker förespegla läsaren att kon skulle orsaka vattenbrist genom sin blotta existens,  men regnvattnet som faller över åkrar och vår gröna natur hamnar inte i någon öken någonstans även om  kon inte fanns.

Hotellgästerna förbrukar mer vatten

Det vore ärligare om Petter talade om att hans hotellgäster mest troligt förbrukar mer än dubbelt så mycket vatten som en ko gör, för kon varken tvättar, pinkar eller bajsar i vattnet. Ännu ärligare vore han om han beskrev kon och det svenska köttet som både miljöriktigt och klimatsmart, då de bidrar till en mängd av våra miljömål samtidigt som transportbehovet minskar.  

Skyll inte på kon!

Jag har förståelse för att en hotellägare inte gärna vill ge sina gäster dåligt miljösamvete genom att säga sanningen och utmåla transporter, den egna och hela resebranschen som mer än tre gånger så klimatfarliga som kon eller köttet, men bara för att sanningen är obekväm - skyll inte på kon!"

Arne Lindström
ordförande LRF Västerbotten