I dagarna har en bonde utanför Umeå blivit anmäld för miljöbrott, och är därmed offer för en brottsutredning och allt vad därtill hör. Anledningen är att "det föreligger risk för" att pressvatten från en ensilagelimpa (packat gräs) skulle kunna förorena något. Bonden har vidtagit ett antal åtgärder för att eliminera en icke existerande risk för att förorena något okänt, men likväl slutar det med en polisanmälan från den kommunale inspektören.

Omöjligt ta sig till älven

Varenda bonde vet att den lilla mängd vatten med förhöjt näringsvärde som kan komma i fråga, skulle på sin höjd medföra att gräs eller buskar i limpans omedelbara närhet skulle bli lite frodigare. Att detta pressvatten skulle kunna ta sig ända ned till Umeälven är fullkomligt omöjligt, då det är bortåt en kilometer till älven.

Stora mängder fosfor och kväve från reningsverket

Annat är det med kommunens eget reningsverk på Ön, för där åker kväve och fosfor rakt ut i älven i stora mängder. För att läsaren skall få ett grepp om hur mycket kväve det rör sig om, så motsvarar det kommunala utsläppet den mängd kväve som en normalstor båt på 2 000 ton (N 27) brukar ha i lasten då den angör Holmsund. Skulle en sådan båt förlisa i Umeälven varje år skulle vi säkert tala om en miljökatastrof.

Om man inte riktigt kan se båten framför sig, så kan man i stället översätta kvävemängden till en fullastad långtradare som under årets samtliga veckor tippar sin last i älven - allt med kommunens goda minne.

Sluta sila mygg och svälja kameler!

Att leva med vetskapen att man förorenar, det går tydligen bra! Att leva med blotta risken för förorening - hur obefintlig den än är, det är däremot omöjligt! Att kommunen lägger pengar och resurser på rena rama häxjakten, men samtidigt inte tycker sig ha råd att köpa vår mat är minst sagt stötande!

Jag räknar med att polisen använder sitt sunda förnuft och lägger ner utredningen utan att lägga ner mer arbete. Till kommunen vill jag säga: "Sluta briljera i konsten att sila mygg och svälja kameler"!


Arne Lindström
ordförande LRF Västerbotten