På släktgården i norra Västerbotten driver jag ett KRAV-godkänt lantbruk. Precis som för många andra kolleger blir dagarna ofta långa, speciellt under sommarhalvåret då traktorn dånar närmast dygnet runt.
Trots detta klagar aldrig byborna där jag brukar marken. Tvärtom hälsar alla glatt när jag kommer rullandes. Förståelsen kring värdet av en levande landsbygd är stor, vilket också gör att man känner uppskattning.

Med detta sagt så finns det ändå orsak till oro. Det propageras nu för minskad stödnivå för det svenska lantbruket samtidigt som det planeras att introducera ytterligare miljökrav och regler för oss att följa. Att ytterligare försämra Sveriges bönders konkurrenssituation och lönsamhet går helt emot livsmedelsstrategin som säger att landets produktion ska öka.Sveriges lantbrukskår är ledande på djuromsorg, vi är resurseffektiva och tillsammans med skogsbruket blir vi en nyckelspelare i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Nu är det upp till landets politiker att bekänna färg. Om ni vill ha kvar en av världens absolut bästa livsmedelsproduktion så är det dags att visa att ni menar allvar genom att ge oss förutsättningar till att bedriva ett hållbart och lönsamt lantbruk. Landsbygden behövs alltid för att försörja vår befolkning med mat. Varför då inte vår egen?

Andreas Bergmark
ledamot LRF Västerbottens regionstyrelse