"Efter några ytterst tuffa år kan vi se hur situationen håller på att vända med högre priser på både mjölk och kött. Framtidstron har inte riktigt infunnit sig, utan för många kommer livsmedelsstrategin och dess handlingsplan att utgöra bekräftelsen på samhällets intentioner. Det finns tyvärr inte ett enda förslag i handlingsplanen som omedelbart kommer att stärka jordbrukets konkurrenskraft, fastän vi i många bygder redan pratar om "fem i tolv" - eller senare!

Utredning igen!

De mest konkreta politiska frågorna som berör jordbruket är lika sega som de är negativa och motverkar strategin - nämligen vägslitageskatten och skatten på mineralgödsel! I stället för att sänka skatter på produktionsmedel som skulle stärka konkurrenskraften tas hälften av satsningen i handlingsplanen från ett redan pressat landsbygdsprogram, för att ge mängder av utredningsuppdrag till myndigheter och organisationer utanför jordbruket.

Ond cirkel

Att det mesta redan är utrett och att svaren är kända sedan årtionden är uppenbarligen inget hinder för att fortsätta detta eviga utredande! Det närmaste en skarp åtgärd som står att finna, är ett "uppdrag om att identifiera åtgärder".... Det infinner sig en obehaglig känsla av att man med handlingsplanen har börjat i fel ände eller hamnat i en ond cirkel, då man efter utredning efter utredning och årslånga strategidiskussioner tänkt börja utreda igen. Det är jordbruket som ska växa, och inte administration och byråkrati! Det brådskar, för tänk på det gamla talesättet: "Medan gräset växer dör kon"...

Arne Lindström