"Sverige hade ett totalförsvar fram till slutet av 1990-talet. Då fanns en plan för långsiktig livsmedelsförsörjning och kapacitet för kriser och stora påfrestningar. Avvecklingen av totalförsvaret innebar att den gemensamma planeringen, och det tydliga ansvarsförhållandet mellan olika myndigheter, upphörde och ersattes av ett tomrum. Parallellt har Sverige hamnat i en situation där många jordbruk läggs ner.

Idag är de flesta överens om att Sverige inte är självförsörjande vid en kris. Det är tydligt att samhället behöver bli mer robust i grunden för att klara det.

Länsstyrelsen Västerbotten, Jordbruksverket och LRF har därför ett gemensamt seminarium under de så kallade Granddagarna, då aktörer från Västerbotten arrangerar olika aktiviteter på Grand Hotel i Stockholm. Vi lyfter frågan om hur vi klarar oss vid en kris, och vad som krävs för att kunna tillgodose våra behov, och bli mindre beroende av omvärlden.
Beslutsfattare på olika nivåer, är målgrupp.

Frågorna är viktiga av flera skäl. Det handlar förstås om att klara att försörja den svenska befolkningen med livsmedel vid en kris. Men lika viktigt är att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt bland matproducenterna.
Här tror jag att nya varor, nya tjänster och kanske också nya affärsmodeller kan vara en väg att gå. En viktig uppgift för myndigheterna är att stötta företagen, och i det ligger att hitta nya sätt att göra detta på."

Magdalena Andersson
Landshövding Västerbotten