"Sedan ett antal år tillbaka är jag ambassadör i Västerbotten för We Effect, en biståndsorganisation där LRF är en av grundarna. Alla medlemmar bidrar genom att 20 kronor från medlemsavgiften går direkt till We Effect, och sedan har vi ju insamlingar på stämmorna.

Hjälp till självhjälp

Att få vara med, om än bara på ett litet hörn, och hjälpa kollegor i fattigare delar av världen är rätt häftigt. Särskilt då We Effect jobbar på ett sätt som jag tror är framgångsrikt; nämligen hjälp till självhjälp. Genom att organisera och utbilda sig kan de komma ur fattigdom. Får man skapa sin egen lycka är man mer stolt och rädd om den, än om hög med pengar bara serveras.

Reste till Guatemala

För tre år sedan besökte jag Guatemala för att på plats se hur We Effect jobbar. Det slog mig där vilken stolthet bönderna utstrålade, utan att de framstod som skrytsamma. Det är något vi sällan ser i Sverige. Vi framställer oss hellre många gånger som offer. Jag menar inte att det är rätt att mjölkpriserna sjunker eller stöden dröjer, men jag tror att vi som yrkeskår skulle må bättre om vi istället för att vara offer, skulle vara stolta över det vi faktiskt gör.

Vi kan lära av varandra

Både vi och våra kollegor i fattiga länder vinner på att vi fortsätter skänka pengar till We Effect. Medan våra kollegor får lära sig att organisera sig – något vi har varit duktiga på länge i bondekåren i Sverige, i hela 90 år enligt västerbottnisk historieskrivning – kan vi lära av dem att vara stolta över det vi åstadkommer. Det ger kanske inte mer pengar i plånboken, men det stärker vår tro på oss själva, vilket leder till att vi blir mer attraktiva som arbetsgivare och för ungdomar att ta över jordbruk. Man vill ju hellre vara med den som tror att den skapar sin egen lycka, än den som är ett offer för omständigheterna."


Pär Antonsson
vice ordförande LRF Västerbotten