Palle Borgström, ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse, LRF har ju haft intensiv kontakt med politikerna och föreslagit flera långsiktiga lösningar på mjölkkrisen. Hur snabbt kan politiken agera? Vad är rimligt att förvänta sig?
– Jag förväntar mig att politikerna gör allt de kan för att vidta åtgärder som kan leda till förbättringar på kort sikt. Jag förväntar mig också att de tar vara på de förslag på långsiktiga åtgärder som LRF Mjölk presenterat för att stärka konkurrenskraften.

– Det finns en förståelse för våra problem hos politikerna, men jag ser för många tecken på att de försöker flytta fokus från politiken till att marknaden ska lösa situationen.

Vilken är den absolut viktigaste åtgärden just nu, som du ser det?
– Att skapa likviditet ute hos mjölkbönderna nu. Det finns några vägar dit. För det första måste staten avstå från sin kvittningsrätt när det gäller att avräkna skatteskuld mot EU-ersättningar. Det handlar om några enstaka fall för staten men har stor betydelse för bankerna som känner sig otrygga med vad de kan räkna med för säkerheter. Utan en sådan åtgärd är hela systemet i gungning när det gäller EU-krediter. Dessutom kommer EU-krediterna att vara extra betydelsefulla i år när utbetalningstidpunkten ser ut att senareläggas.

– För det andra skulle staten också kunna skjuta på inbetalningstiderna när det gäller utgående moms. Och för det tredje kan de ompröva beslutet om sänka återbetalningen av dieselskatten. Dessvärre räcker det inte bara med en eller ett par av åtgärderna, ett större upplägg behövs för att hjälpa mjölkbönderna i den likviditetskris som många befinner sig i.

Vad kan mejerierna göra för att underlätta i krisen?
– Mejerierna jobbar hela tiden med att se över sina kostnader och flytta försäljning till de marknader som går bäst, detta måste de jobba ännu intensivare med nu. Det är också viktigt att de är offensiva och höjer priserna i takt med att världsmarknaden för mejerivaror förbättras.

Du är ju själv mjölkbonde, har du något generellt råd till pressade kollegor?
– Det är viktigt att man hela tiden fokuserar på att vara effektiv och ifrågasätter varje kostnad. Det tror jag att de flesta redan gör. Har man det tufft ska man också se till att hålla kontakt med sitt nätverk. Man kan få nya idéer av att se hur kollegor gör, och det ger styrka att möta andra som är i samma situation.