Ungdomar rensar ogräs på Widegrens Gård

Aktuella Projekt

LRF Västernorrland driver ofta projekt tillsammans med andra aktörer för att skapa en större bredd och nå ut till nya målgrupper. Från vårt håll tillsätts en projektledare som ser till att LRF är en engagerad och driven kraft till att nå projektets mål.

Västernorrlands Smakmässa

Framtidens Smakdestinationer

Framtidens Smakdestinationer

Foto: Joel Wåreus

Korta Livsmedelskedjan

Korta Livsmedelskedjan

Vällvikens gård

Mjölkföretagaren Y

Mjölkföretagaren Y

Djur på naturbete

Förstudie Hållbar Köttproduktion

Förstudie Hållbar Köttproduktion