Vecka 39 och 40 kraftsamlar LRF:s kommungrupper i landet för andra året i följd och pratar mat och produktion med politiker och allmänhet. I Västernorrland kommer vi att ta med politiker och ungdomar på besök hos lantbrukare, anordna "bondebattle" och balkampanj, bjuda på ost och prata mat. Vi kommer också att tala om skogen och det goda ägandet.
Tanken med veckans aktiviteter är att få det gröna näringslivet på dagordningen hos politiker, beslutsfattare, marknadsaktörer och allmänhet.

Förutom att hålla landskapet öppet och producera hälsosam mat skapar det gröna näringslivet fler arbetstillfällen än det genomsnittliga näringslivet i Sverige.

Lokalproducerad mat bidrar till en levande svensk landsbygd och lokal tillväxt. Hela jordbrukskedjan – från jord till bord – skapar jobb i hela landet, inte bara i städerna. Så när man köper lokalproducerat skapas det arbetstillfällen i bygden.

8,4 procent jobbar inom det gröna näringslivet (jord- och skogsbruk m.m.) i Västernorrland. Men det finns en stor potential att skapa fler jobb inom dessa branscher. En miljon i ökad omsättning på ett livsmedelsproducerande företag ger 2,51 nya jobb! Genomsnittet för hela det svenska näringslivet är 1,42 nya jobb.

Sysselsättningen och samhällsekonomin påverkas i betydligt större utsträckning av tillväxt i jordbruket än inom andra sektorer – vilket innebär mer jobb, skatteintäkter och välfärd. Jordbruksproduktionen i ger oss en lokal livsmedelsförsörjning, som i sin tur skapar jobb, inte bara inom jordbruket eftersom bönder oftare nyttjar lokala företag för tjänster.

 Detta arrangerar LRF:s kommungrupper runt om i länet

 Måndag den 25/9

Balkampanjen startar i Sollefteå och Kramfors. Utanför ett tjugotal butiker placeras ensilagebalar med informationstext om jordbrukets betydelse för samhället och kommunen. Svarar man rätt på tre frågor har man chans att vinna en köttlåda.

I Härnösand ställs balar ut med budskap och information om skogen och det goda ägandet: "Det är vi som bedriver det hållbara skogsbruket och skapar de öppna landskapet. Det är vi som är den drivande kraften i Sveriges klimatomställning".

Balkampanjen pågår hela vecka 39.

Onsdag den 27/9

Örnsköldsvik drar igång ostbjudningen i stans matbutiker. Den pågår under tre dagar och på torsdagen den 28/9 kommer LRF:s Vd Anders Källström att finnas på plats tillsammans med svenska hårdostar.

Torsdagen den 28/9

Anders Källström, VD för LRF kommer att servera ost på Coop Hörnett i Domsjö mellan klockan 16 och 18. Passa på att träffa honom och ställ frågor.

Måndag den 2/10

Under dagen kommer två bussar att rulla runt i Ånge, Sundsvall och Timrå kommun. I varje buss sitter gymnasieelever, politiker och tjänstepersoner från respektive kommuner. De besöker gårdar i Medelpad för att se och diskutera mat och hållbarhet.

De två bussarna kommer sedan mötas vid för lunch med föreläsning. Därefter blir det "bondebattle" - diskussion med ombytta roller där man diskuterar och debatterar bondens villkor och betydelse.

LRF regionalt kommer även att ta presskontakter och hjälpa till med övrig kommunikation. För mer information kontakta Olov Eriksson, olov.eriksson@lrf.se 070 867 69 26 Presskontakt: Maria Wennberg, maria.wennberg@lrf.se eller 072 549 38 26