Vad bör jag göra som mark/fastighetsägare?

* Kontakta ditt försäkringsbolag och kolla upp dina aktuella försäkringar.

* Om du är medlem i en skogsägarförening kan du få råd och stöd av deras rådgivare.

* Bevaka brandområdet så länge som räddningstjänsten rekommenderar.

* Samverka gärna med markägare inom samma område.

Ditt ansvar som fastighetsägare är samma som förut, du har fortfarande ansvar för din egen mark.

Känner du röklukt men inte ser någon eld?

Rök och röklukt kan sprida sig långt. Speciellt om det blåser lite också.  

Om du är orolig och läget inte är akut, ring 113 13 för att få information. 

Ring 112 om det är akut. 

Starta inga nya bränder!

Eldningsförbud råder fortfarande - elda inte!! Tänd ingen grill!!