Information från Länsstyrelsen Västernorrland:

Reglerna för EU:s jordbrukarstöd tillåter inte skörd eller bete på trädor före 1 augusti.

Det generella undantag från regelverken vid skörd av träda på grund av torkan som Jordbruksverket beviljat, gäller inte om du söker kompensationsstöd för grovfodergrödor i typ 1, 2 eller 3. Här i Västernorrland ansöker nästan alla djurhållande bönder, om sådant kompensationsstöd.

Länsstyrelsen kan inte heller ge dispens från reglerna, däremot kan vi på grund av torkan minska eller ta bort de avdrag som du annars skulle ha fått vid skörd på träda före den 1 augusti.

Om du behöver skörda din träda i förtid, var noga med att dokumentera när och varför du skördar trädan för att kunna visa upp vid en eventuell arealkontroll. Innan skörd bör du kontrollera att det inte finns fågelbon i fältet. Hittar du fågelbon bör du lämna ett skyddsavstånd på cirka 10 x 10 meter runt boet.

Vi från LRF Västernorrland rekommenderar även:

- Anmäl dig till Facebook-gruppen för att samarbeta med andra lantbrukare i Norrland: https://www.facebook.com/groups/657915111216522/

- Utnyttja alla marker till bete och skörd. Den som har marker som inte nyttjas kan erbjuda djurhållare om de behöver den för skörd eller bete i år. Marker som i vanliga fall bara putsas ner, kanske ska skördas i år?

- Slå vallarna nu, om det inte är gjort. Vallens utveckling är nästan tre veckor tidigare än normalt och torkan har gjort att tillväxten står stilla. Om vallarna slås nu finns chans till en återväxt och en andra skörd av vallarna när regn kommer. Gödsla till återväxten för att få större mängd.

- Se upp för giftiga växter – inventera trädor innan skörd
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/halland/2018/06/se-upp-for-giftiga-vaxter---inventera-trador-innan-skord/

- Den som behöver köpa foder måste höra av sig till foderförsäljarna som har kölistor. Det är mycket svårt få tag på foder redan nu. Köp och sälj också via internet, till exempel via www.proteintipset.se                         som för samman köpare och säljare av foder.

- Den som odlar ekologiskt (KRAV och EU ekologiskt) kan söka individuell dispens hos Jordbruksverket för att få använda konventionellt foder. Läs gärna mer på Kravs hemsida: http://www.krav.se/nyhet/torka-och-foderbrist-vad-sager-reglerna

- Anmäl djur till slakt i god tid, eftersom köerna redan nu är långa.

- Gör återtag – sälj köttlådor till privatpersoner