Vad gör du för att hantera torka och eventuell foderbrist på din gård?

Jag ser till att alla beten blir putsade direkt efter betning. Extra tillskottsutfodring med kraftfodrer till dom yngsta djuren på bete. Jag har stängslat in en bit mark som håller på att buskas igen hos grannen (till sinkor). Mina egna trädor skördas samt hos grannar som annars inte nyttjar sin mark. Jag har bestämt mig för att inte vänta med att skörda ensilage för att få mängd utan slår ändå i vanlig tid. Inne i ladugården har jag satt upp en vattenspridare som dusch till korna. Har även sedan tidigare mycket klöver i vallen, och det har ett år som detta varit bra.

Något jag verkligen vill slå ett slag för är Växa Sverige som jag tycker har jättebra råd i torkan.