• Vi ligger på alla länsstyrelser i regionen för att de på bästa sätt ska samverka med oss för att stötta branschen.
  • Vi har en pågående dialog och samverkar med länsstyrelsen, Maskinringen, Arla, Norrmejerier, Nyhlén Hugosson, Hushållningssällskapet, Fåravelsföreningen, Smak, JNP, Växa, bankerna och fodersäljare för att samordna insatserna och för att anordna möten där vi får prata med varandra om strategier för höst och vinter. (bara Jämtland ännu, Västernorrland på g efter sommaren)
  • Vi samlar och förmedlar information på hemsidan och via Facebook som är till hjälp för och av intresse för lantbrukarna i den svåra situationen.
  • Vi har nära kontakt med våra Omsorgsgrupper dit medlemmar kan ringa om situationen är tuff och man vill prata med kollega.
  • Vi medverkar ofta i media för att hålla intresset uppe för torkan och för att skapa en förståelse hos konsumenterna för vad situationen får för konsekvenser.