LRF Västra Götaland kallar valda fullmäktige för kommungrupper och LRF Ungdomen till extra regionstämma.

Dag:      Måndagen den 28 maj

Tid:       Kl 10.00 (registrering och fika från 09.00)

Plats:    Grästorps Konserthus, Österlånggatan 11, Grästorp
             
www.grastorpskonserthus.se/

Vi har i LRF Västra Götalands styrelse fått ett enhälligt förtroende av er på regionstämman den 13 mars 2018 i Vara. Arbetet i styrelsen har dock sedan stämman varit väldigt turbulent efter en specifik händelse på just stämman.

Redan några veckor efter stämman i Vara i mars beslutade styrelsen att jobba enligt ett kompromissförslag med en process kring hur vi ska uppträda gente­mot varandra i gruppen och gentemot andra. I detta arbete tog vi hjälp av Gunilla Axman, Krisstöd Halland. Några händelser gjorde dock att den pro­cessen inte höll ihop hela vägen.

Tyvärr har det ändå inte gått att lösa denna konflikt på ett tillfredsställande sätt och vid ett extra styrelsemöte i förra veckan beslöt styrelsen i majoritet att ut­lysa en extrastämma för att välja en ny styrelse.

Även om vi just nu fortsätter vårt uppdrag med full kraft, kan vi inte avvakta i tio månader tills nästa ordinarie stämma att lösa denna konflikt mellan styrelse­ledamöter. Vi behöver lösa frågan om en fullt fungerande styrelse nu för att visa ansvar mot medlemmarnas uppdrag och ert förtroende som stämmofull­mäktige. Kommungruppsordföranden har informerats om läget på ett telefonmöte den 8 maj.

Därför blir det extrastämma med LRF Västra Götaland måndagen den 28 maj.

Regionstyrelsen LRF Västra Götaland

Föredragningslista

 1. Extrastämman öppnas
 2. Val av ordförande och vice ordförande för extrastämman
 3. Anmälan av protokollssekreterare, styrelsen anmäler
  Anna-Lena Holm
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Val av ytterligare två rösträknare
 6. Föredragningslistans godkännande
 7. Val av antal ledamöter i regionstyrelsen LRF Västra Götaland (stadgarna säger 5-11 ledamöter)
 8. Val av styrelseledamöter
 9. Val av styrelseordförande
 10. Stämman avslutas

Valberedningens förslag

Förslag från valberedningen väntas komma 22 maj.

Kontaktuppgifter till nuvarande styrelse och valberedning >>