Protokoll

Extrastämmans protokoll >>

Artiklar efter extrastämmans beslut

Extrastämma i Grästorp: Förändring i regionstyrelsen bäddar för arbetsro >>

Radio Skaraborg - Ny styrelse vales efter furbulens inom LRF  (intervju med Sofia Karlsson) >>

Beslut

Stämman gick på valberedningnes förslag >>

Kallelse

LRF Västra Götaland kallar valda fullmäktige för kommungrupper och LRF Ungdomen till extra regionstämma.

Dag:      Måndagen den 28 maj

Tid:       Kl 10.00 (registrering och fika från 09.00)

Plats:    Grästorps Konserthus, Österlånggatan 11, Grästorp
             
www.grastorpskonserthus.se/

Vi har i LRF Västra Götalands styrelse fått ett enhälligt förtroende av er på regionstämman den 13 mars 2018 i Vara. Arbetet i styrelsen har dock sedan stämman varit väldigt turbulent efter en specifik händelse på just stämman.

Redan några veckor efter stämman i Vara i mars beslutade styrelsen att jobba enligt ett kompromissförslag med en process kring hur vi ska uppträda gente­mot varandra i gruppen och gentemot andra. I detta arbete tog vi hjälp av Gunilla Axman, Krisstöd Halland. Några händelser gjorde dock att den pro­cessen inte höll ihop hela vägen.

Tyvärr har det ändå inte gått att lösa denna konflikt på ett tillfredsställande sätt och vid ett extra styrelsemöte i förra veckan beslöt styrelsen i majoritet att ut­lysa en extrastämma för att välja en ny styrelse.

Även om vi just nu fortsätter vårt uppdrag med full kraft, kan vi inte avvakta i tio månader tills nästa ordinarie stämma att lösa denna konflikt mellan styrelse­ledamöter. Vi behöver lösa frågan om en fullt fungerande styrelse nu för att visa ansvar mot medlemmarnas uppdrag och ert förtroende som stämmofull­mäktige. Kommungruppsordföranden har informerats om läget på ett telefonmöte den 8 maj.

Därför blir det extrastämma med LRF Västra Götaland måndagen den 28 maj.

Regionstyrelsen LRF Västra Götaland

Föredragningslista

 1. Extrastämman öppnas
 2. Val av ordförande och vice ordförande för extrastämman
 3. Anmälan av protokollssekreterare, styrelsen anmäler
  Anna-Lena Holm
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Val av ytterligare två rösträknare
 6. Föredragningslistans godkännande
 7. Val av antal ledamöter i regionstyrelsen LRF Västra Götaland (stadgarna säger 5-11 ledamöter)
 8. Val av styrelseledamöter
 9. Val av styrelseordförande
 10. Stämman avslutas


Valberedningens förslag

Valberednigens protokoll 180522 >>

Kontaktuppgifter till styrelse och valberedning >>


Valberedningens arbete

Valberedningen fick i uppdrag den 4:e maj, att inför en extra stämma den 28 maj, komma med nytt förslag på ledamöter till LRFs regionstyrelse Västra Götaland. Valberedningens arbetet påbörjades med omedelbar verkan. 

Det visade sig vara en komplex uppgift med djupt rotad intern konflikt i styrelsen. Något som uppstått efter stämman i mars och som sedan eskalerat.

Samtliga styrelseledamöter intervjuades var och en och då med hela valberedningen.

Samtliga kommungruppsordföranden inbjöds att komma med förslag på ledamöter. Vi vill tacka för alla konstruktiva och goda idéer som kommit oss till känna! Vi i valberedningen kan nog alla säga att vi ägnat större delen av den vakna tiden sedan uppdraget gavs till att prata med medlemmar, ta emot SMS, mail och telefonsamtal tillsammans med vårt interna arbete.

Valberedningen har sammanträtt vid sju tillfällen för att bearbeta de förslag som kommit in och för att analysera intervjumaterial och främst för att förstå den mycket speciella situation som uppstått.

Fokus i arbetet har varit att ta fram ett förslag där det finns förutsättningar för en fungerande styrelse i harmoni och som fungerar utan startsträcka, dvs att skapa tillräcklig arbetsro för att komma igång snabbt detta viktiga valår. Det finns inte utrymme för att tiden används till annat än arbete och detta direkt efter extra stämman. Vi har kommit fram till att detta kräver en omstrukturering av styrelsen. Förutsättning ska finnas för samarbete och det är därför som inte alla som står till förfogande kan föreslås till omval. Tidigare erfarenhet blev viktigt tillsammans med alla andra hänsyn som geografi, kompetensområden, kön, ålder, produktion, erfarenhet av styrelsearbete mm.

Att gå ner till sju personer i styrelsen ser vi som en tillfällig lösning i en situation där det bara är sex månader kvar tills arbetet ska börja med att skapa en ny styrelse för 2019.

Medlemsnyttan har varit central i vårt arbete och vi bygger vårt förslag på den information som vi fått av enskilda ledamöter och övriga medlemmar.

För att bygga ett framgångsrikt lag vet vi alla att det krävs; vilja till samarbete, olika kompetenser, olika perspektiv, men framför allt en laganda och ett gemensamt mål, i detta fall medlemsnyttan!

Valberedningen LRF Västra Götaland
/Per Stigson, per.stigson@telia.com och Bengt Classon, bengt.classon@tele2.se


Presentation HåPe

Jag är en 59 årig månskensbonde från Töreboda med växtodling och skog, allt från Vadsbo lera till mossjord. Här odlas fodersäd, vall samt en del ekogrödor som får sin näring till stor del av grannars nötgödsel. Skogen sköts aktivt och sedan knappt ett år finns Lyrestads vindkraftpark i området med 22 verk.

Jag är marknadsansvarig på ett mindre foderföretag i Vänersborg.

Några intressen är auktioner, deklarationer (jösses), motioner och diskussioner.

Två utflugna döttrar 25 & 27 år, en nordsvensk har jag ihop med inhysta hästar

Idag är jag ordförande i Töreboda LRFs kommungrupp, med en kommande festival i juli, engagerad i vilt, vatten- och mark frågorna bl a kring Hornborgasjön och Viken.

Jag var ganska passiv LRF-are som kassör fram till 2009 då jag valdes in i dåvarande skaraborgsstyrelsen och var där fram till sammanslagningen. Det var en mycket bra tid då nya kontakter knöts över hela regionen och som gör mig engagerad, motiverad att verka för de gröna näringarna och skapa förutsättningar att det ska vara möjligt för kommande ”bönder” att starta och de som verkar nu får bra villkor, detta gjorde att jag utan att tveka tackade ja på frågan från valberedningen för en tid sedan.

Jag har spelat olika lagsporter och vet vikten av att samarbeta, dra åt samma håll och ha vassa avslutare och framspelare.

Den som söker i belastningsregistret kommer inget att finna, däremot den som söker på Facebook Håkan HåPe Persson kommer att finna bilder på både mig, traktorn och annat smått och gått

Håkan ”HåPe” Persson
Hakan.Persson@spannfod.se