Kallelse

LRF Västra Götaland kallar till ordinarie regionstämma måndagen den 21 mars, kl 09.30, Vara Konserthus.

Anmälan av fullmäktige kl 08.15 – 09.25.

  • Öppnande, utdelningar av utmärkelser och belöningar
  • Johan Bergh, professor i skogsskötsel vid Linnéuniversitetet medverkar
  • Stadgeenliga ärenden
  • Behandling av inkomna motioner

Fullmäktige och övriga intresserade medlemmar hälsas välkomna!

Styrelsen

Stämmohandlingar

Föredragningslista med förslag >>

Verksamhetsberättelse 2015 >>

Regionstyrelsens höjdpunkter (styrelsens videofilmer) >>

Valberedningens protokoll >>

Presentation av valberedningens förslag av nyval ledamöter >>

Yttranden och motioner

Sammanställning yttranden och motioner >>

Yttrande 1 - 5 – De vilda djurens frågor >>

Yttrande 6 - 17 – Näringspolitiska frågor >>

Yttrande 18 - 20 – Naturbruksutbildningar >>

Yttrande 21 - 31 – Näringspolitiska villkor fortsättning >>

Yttrande 32 - 33 – Kommunikation om svenskt lantbruk >>

Yttrande 34 - 39 – LRF-organisationens funktion >>

_____________________________________

Läs mer om regionstämman 2015 >>