Protokoll

Protokoll från stämman 150323 >>

 

Motioner till riksförbundsstämman

Åtta motioner från regionstämman gick vidare till riksförbundsstämman >>

 

Uttalande från stämman

I vilket VM (Världsmästerskap) tävlar VM (Vattenmyndigheterna)? >>


Stämmohandlingar

Föredragningslista med förslag >>

Verksamhetsberättelse 2014 >>

Regionstyrelsens höjdpunkter >>

Valberedningens protokoll >>

Presentation av valberednngens förslag till ny ordförande och nyval ledamöter >>

Sammanställning yttranden och motioner >>

Yttrande 1 - 12 - Organisation, folkrörelse och arbetssätt >>

Yttrande 13 - 23 - Produktionsförutsättningar >>

Yttrande 24 - 32 - Företagarmiljö >>

Yttrande 33 - 37 - Viltrelaterade frågor >>

Yttrande 38 - 43 - Marknadsförutsättningar

Yttrande 44 - 48 - Rådigheten över sin mark

 

Kallelse

LRF Västra Götaland kallar till ordinarie regionstämma måndagen den 23 mars, kl 09.30, Vara Konserthus.

Anmälan av fullmäktige kl 08.15 - 09.30.

  • Öppnande, utdelning av utmärkelser och belöningar
    Medverkan av Helana Jonsson, förbundsordförande LRF
  • Stadgeenliga ärenden
  • Behandling av inkomna motioner

 Fullmäktige och övriga intresserade medlemmar hälsas välkomna!

 Styrelsen