Protokoll

Stämmans protokoll 190318 >>

Nyvalda styrelsen

Stämman gick på valberedningens förslag >>

Beslutade att-satser yttrande/motioner

Sammanställning över beslutade att-satser >>

14 motioner till riksförbundsstämman

LRF och livsmedelsstrategin >>

Korrigering av kontrollavgift för slakt >>

Times up för Roundup >>

Lika villkor för HVO som för diesel >>

Tillåt och tillgängliggör fossilfria drivmedel >>

Insekter – Framtidens föda >>

Ändra grundlagen – ta bort ordet miljöskydd >>

Djurrättsextremister och straffvärde >>

Intrångsersättningar vid ledningsdragning >>

Nedmontering av Telia Soneras kopparnät >>

Avskaffa Minerallagen >>

Utfodring av vildsvin >>

Vildsvinsjakt året om >>

Det svenska lantbruket i skolans kursplaner >>

Skrivelser från stämman

Skrivelser från stämman och svar på dessa finns att läsa här >>

Kallelse till regionstämman

LRF Västra Götaland kallar till ordinaire regionstämma 18 mars, Vara Konserthus >>

Medverkande vid regionstäman

  • Richard Tellström, docent i måltidskunskap och etnolog vid Stockholms universitet, talar om att hållbarhet är än mer komplext än att bara äta vegetariskt.
  • Michael Verdicchio, journalist på GP.
  • Joakim Borgs, LRFs förbundsstyrelse.

Föredragningslista

Regionstämmans föredragningslista >>

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse LRF Västra Götaland 2018 >>

Valberedningens förslag inför regionstämman

Kopia valberedningens protokoll utan adresser >>

Presentation av föreslagna till nya VG-styrelsen

Föreslagna kandidater presenterar sig >>

Motioner och yttranden

Yttrande/motionsindelning >>

Konkurrenskraften i jordbruket (yttrande 1 - 15) >>

Infrastruktur och samhällsservice på landsbygden (yttrande 16 - 22) >>

Ägande- och brukanderätt (yttrande 23 - 34) >>

Vilt (yttrande 35 - 43) >>

LRFs externa kommunikation (yttrande 44 - 49) >>

LRF-organisationen (yttrande 50 - 58) >>

VG-styrelsen berättar om 2018 års verksamhet

Ruben Enocksson >>

Håkan "HåPe" Persson >>

Hans-Ola Olsson >>

Beredningsutskottets förslag

Beredningsutskottets förslag till valberedning inför stämman 2020 >>

Stadgar

Stadgar för LRF Västra Götaland >>