Kallelse

LRF Västra Götaland kallar till ordinarie regionstämma måndagen den 20 mars, kl 09.30, Vara Konserthus. Anmälan av fullmäktige kl 08.15-09.25.

  • Öppnande, utdelning av utmärkelser och belöningar
  • LRFs VD Anders Källström
  • Stadgeenliga ärenden
  • Behandling av inkomna motioner

Välkomna/Styrelsen

Annons Land Lantbruk (24/2) >>

Handlingar

Valberedningens protokoll >>

Verksamhet 2016

Styrelseledamöternas personliga  kommentarer över verksamheten 2016

Katarina Johnsson "LRF på din gård!" >>

Motioner

Inkomna motioner till LRF Västra Götalands regionstämma på Vara Konserthus, måndagen den 20 mars.

Motionstiden för lokalavdelningar och kommungrupper har nu gått ut och 59 motiner har kommit in till årets regionstämma.

Motionslista inkomna motioner >>

Motioner 1 - 24 >>

Motioner 25 - 27 >>

Motioner 28 - 32 >>

Motioner 33 - 45 >>

Motioner 46 - 57 >>

Motioner 58 - 59 >>

Skrivelser från kommungruppernas årsmöten

Götene kommungrupp - "Fokusera och kraftsamla ännu mera på äganderätt" >>

Orust kommungrupp - "Vem ska sköta betesmarken i framtiden?" och "Snabbare beslut vid överklagan om skyddsjakt" >>