Kallelse

LRF Västra Götaland kallar till ordinarie regionstämma måndagen den 20 mars, kl 09.30, Vara Konserthus. Anmälan av fullmäktige kl 08.15-09.25.

  • Öppnande, utdelning av utmärkelser och belöningar
  • LRFs VD Anders Källström
  • Stadgeenliga ärenden
  • Behandling av inkomna motioner

Välkomna/Styrelsen

Annons Land Lantbruk (24/2) >>

Handlingar

Föredragningslista >>

Styrelsens verksamhetsberättelse 2016 >>

Valberedningens protokoll >>

Motionsindelning med yttranden >>

Fastighetsägandets villkor - motion 1 - 21 (yttrande 1 - 19) >>

Brukandets villkor och jordbrukets konkurrenskraft - motion 22 - 47 (yttrande 20 - 37) >>

LRF-organisationen - motion 48 - 52 (yttrande 38 - 42) och LRFs kommunikation med allmänheten - motion 53 - 59 (yttrande 43 - 46) >>

Verksamhet 2016

Styrelseledamöternas personliga  kommentarer över verksamheten 2016

Sofia Karlsson "Bondeledaren har ordet" >>

Katarina Johnsson "LRF på din gård" >>

Ruben Enochsson "Jag vill lyfta två saker från 2016" >>

Ingrid Pettersson "2016 har bjudit på utmaningar för LRF Västra Götaland" >>

Ronny Johansson "2016 i LRF" >>

Peter Tagesson "LRF VG 2016" >>

Carl-Fredrik Svederberg "Jobbar för ett aktivt jord- och skogsbruk i VG"

Monica Didriksson "Vart är vi på väg?" >>

Elin Johansson "Verksamhetsberättelsen" >>

Stefan Brunander "2016 - Hålla i och hålla ut" >>

Protokoll

Protokoll från stämman >>

Beslut

Kort sammanfattning av stämmans beslut över yttrandena >>

Motioner till riksförbundsstämman

VG 1 - Det går inte att hoppa över en ravin i två steg  (styrelsen) >>

VG 2 - Utred allmänna uppdraget och Svenska Jägareförbundets roll i det (yttrande 16) >>

VG 3 - Det är öppet mål – vi måste gå på offensiven (yttrande 21 och 43)  >>

VG 4 - Förenkling av den svenska tvärvillkorstillämpningen (yttrande 25) >>

VG 5 - Ge älgförvaltningsgrupperna fler verktyg (yttrande 15) >>

VG 6 - Om otillbörlig konkurrens på fastighetsmarknaden genom olika skattevillkor (yttrande 14) >>

VG 7 - LRF måste lyfta vegetabiliska proteinprodukter från svenskt jordbruk mer (yttrande 22)  >>

VG 8 - Privata särintressen i myndighetsutövningen (yttrande 24) >>

VG 9 - LRF behöver ompröva sin medverkan i REVAQ (yttrande 11) >>

VG 10 - Lantmäteriets kostnader och effektivitet (yttrande 10) >>

VG 11 - Jordbrukets benämning i Miljöbalken (yttrande 2) >>

Skrivelser

Skrivelser från stämman och svar på skrivelserna finns att läsa här >>

Riksförbundsstämman

Handlingar, protokoll mm >>

Lägesrapport för stämmobeslut från riksförbundsstämman 2017 >>

Nyheter från stämman

Sofias stämmotal >>

Stämmouttalande >>

Utdelning av utmärkelser >>

Silvernålen >>

LRFs VD talade på årets stämma >>

We Effect

Insamlingen under stämmolunchen till We Effect gav 13 930 (+ 10 Euro cent) i kontanter och 10 175 kr över Swish. Totalt gav insamlingen vid årets stämma 24 175.