Stämmotal, utmärkelser, riksförbundsstämmomotioner, uttalande mm från regionstämman på Vara Konserthus, måndagen den 21 mars 2016.

Stämmotal

Ordförande Sofia Karlssons stämmotal >>

Kort om stämman

Tre nya ledamöter i VG-styrelsen >>

Motioner till riksförbundsstämman

Stämman belsutade sända åtta motioner till riksförbundsstämman >>

Status för stämmobeslut riks >>

Skrivelser från regionstämman

Vattenskyddets tillståndskostnader och stöd till kommungrupperna - stämmobeslut yttrande 26/2016
Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse >>

Förväntningar på framtidens agronom- och veterinärstudenter - stämmobeslut yttrande 20/2016
Skrivelse till SLU, Stiftelsen Lantbruksforskning och Naturbrykets yrkesnämnd >>

Undervisningsmateriels aktualitet och relevans - stämmobeslut yttrande 32/2016
Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse >>

Skötsel av väg- och ledningsrätter - stämmobeslut yttrande 27/2016
Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse >>

Kommunerna är hinder i vindkraftsutvecklingen - stämmobeslut yttrande 12/2016
Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse >>

Högre ränta för lantbrukets finansiering - stämmobeslut yttrande 17/2016
Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse >>

Tillgängligheten till information på LRFs hemsida - stämmobeslut yttrande 33/2916
Skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse >>

Protokoll

Stämmans protokoll >>

Stämmouttalande/Öppet brev

Öppet brev till generaldirektör Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen >>

Stämmohandlingar

Föredragningslista med förslag >>

Verksamhetsberättelse 2015 >>

Regionstyrelsens höjdpunkter (styrelsens videofilmer) >>

Valberedningens protokoll >>

Presentation av valberedningens förslag av nyval ledamöter >>

Yttranden och motioner

Sammanställning yttranden och motioner >>

Yttrande 1 - 5 – De vilda djurens frågor >>

Yttrande 6 - 17 – Näringspolitiska frågor >>

Yttrande 18 - 20 – Naturbruksutbildningar >>

Yttrande 21 - 31 – Näringspolitiska villkor fortsättning >>

Yttrande 32 - 33 – Kommunikation om svenskt lantbruk >>

Yttrande 34 - 39 – LRF-organisationens funktion >>

Kallelse

LRF Västra Götaland kallar till ordinarie regionstämma måndagen den 21 mars, kl 09.30, Vara Konserthus.

Anmälan av fullmäktige kl 08.15 – 09.25.

  • Öppnande, utdelningar av utmärkelser och belöningar
  • Johan Bergh, professor i skogsskötsel vid Linnéuniversitetet medverkar
  • Stadgeenliga ärenden
  • Behandling av inkomna motioner

Fullmäktige och övriga intresserade medlemmar hälsas välkomna!

Styrelsen