Stämmans protokoll

Protokoll från regionstämman 13 mars >>

Motoner till riksförbundsstämman

CDBs inverkan på kompensationsstöden >>

Vi behöver ökade kunskaper om djurskyddstillsynen >>

Underlätta övertagandet av driften av lantbruk >>

Nya tag i vildsvinsfrågan >>

Ekoterrorism >>

Framtidens folkrörelse ska engagera aktiva företagare som förtroendevalda >>

Tjänstemannaansvar >>

Processen kring dispens från generella biotopskyddet och Länsstyrelsens förmåga att ofta säga nej och krångla till det >>

Lägesrapport för stämmobeslut från LRFs riksförbundsstämma 2018

Uppdaterad februari 2019 >>

Aktuellt från stämman

Stämmans beslut över motionerna i korthet >>

Stämmouttalande "Ta ansvar för utbetalningskaoset NU! >>

Handlingar

Föredragningslista >>

Styrelsens verksamhetsberättelse >>

Valberedningens protokoll 180212 >>

Motionsindelning >>

Fastighetsägandets villkor (yttrande nr 1 - 12) >>

Brukandets villkor och jordbrukets konkurrenskraft (yttrande nr 13 - 27) >>

LRF-organisationen (yttrande nr 28 - 35) >>

Kommunikation med allmänheten (yttrande nr 36 - 38) >>

Beredningsutskottets förslag till valberedning inför stämman 2019 >>

Kallelse

LRF Västra Götaland kallar till ordinarie regionstämma tisdagen den 13 mars, kl 09.30, Vara Konserthus. Anmälan av fullmäktige kl 08.15-09.25.

  • Öppnande, utdelning av utmärkelser och belöningar
  • Stadgeenliga ärenden
  • Behandling av inkomna motioner

Välkomna/Styrelsen

Annons Land Lantbruk 16/2 - Kallelse regionstämman  >>