Vi är: Besöksgård
Vi gör: Bondebesök

Sköllungens Gård är en köttproducerande gård. De har nötdjur uppfödda enligt Kaprifolkötts regler vilket innebär att djuren skall vara uppfödda i Bohuslän/Dal, beta på naturbetasmark samt vara KRAV certifierade. Ingbritt har möjlighet att ta emot din klass för att se på djuren men också för att göra historiska vandringar runt gården. Du kan alltså komma till Sköllungens gård och läsa historia som uppfyller läroplanen.
 
Gå in på vår hemsida för att få reda på mer om oss:
http://www.skollungengard.se/