Vi är: Besöksgård
Vi gör: Bondebesök

Pia Askland Josefsson
Mobil 0703-528560

Hos Helge Josefsson och Pia Askland Josefsson på Tavlebords Honungsgård finns 100 bisamhälle med cirka 60 000 individer per samhälle. 1982 fick Helge två bisamhällen av sin far som därmed överförde sitt intresse till sonen. Antal bisamhälle har ökat genom åren i takt med ökad efterfrågan på honung och 2009 märktes en explosionsartad efterfrågan. Det var när Mats-Erik Nilssons bok den ”nakna kocken” gavs ut och folk blev mer intresserade av naturliga råvaror utan tillsatser. Största delen av bina finns på Västra Orust där Helge placerar ut dem efter att han frågat markägarna om de vill ha bin i närheten.

Efterhand som kunderna kom och frågade vad bina gjorde på vintern, växte tanken fram att även ha en biutställning samt visningskupa på gården för att fler skulle kunna ta del av binas fantastiska värld. Bina omvandlar nektar till honung som lagras i binas vaxkakor. Honungen är mogen att skördas när bina sätter vaxlock över vaxkakan. Därefter slungas och silas honungen för att till slut hamna på burk och hemma på din smörgås.

Honungens lukt, smak och färg beror på vilka blommor som bina hämtat nektar från. Bina behöver flyga två varv runt jorden för att få ihop nektar till ett halvt kilo honung. I ett bisamhälle finns det tre olika individer, drottning, drönare och arbetsbin. Bina vet precis vilken arbetsuppgift de har och den varierar efter binas ålder.

Gården är Pias föräldrahem. Pias morfars far, Olle Simon Abrahamsson, bodde på gården tavlebord intill i samma socken. Han fick som 16-åring ta över sin föräldragård eftersom hans far hade gått i borgen för en skuta i Nösund som tyvärr förliste. För att inte gå miste om gården skrevs den över på sonen. Gården var deras allt.
Olle Simon gifte sig och fick flera barn. När sonen Anders (Pias morfar) i sin tur gifte sig och skulle ta över gården, byggde Olle Simon det hus där Tavlebords Honungsgård i dag har sin gårdsbutik och sitt kafé. Olle Simon hade varit änkeman några år och ville ha något eget ihop med den ogifta dottern Ida. Olle Simon flyttade dock tillbaka till sitt föräldrahem medan dottern Ida bodde kvar till 50-talet då Pias föräldrar Alfhild och Erik Askland tog över gården. De hade sju kor, en gris och några höns. Från 2006 stod gården tom men idag är det en blomstrande gård med besöksnäring, gårdsbutik, kafé, gårdsbageri och B&B.

Helge och Pia tycker bin är fascinerande. Det är intressant att lära sig hur deras samhälle är uppbyggt och på vilket sätt de organiserar sitt arbete, allt är genomtänkt. Genom att smaksätta honungen har Helge och Pia fått fler intresserade av bin och honung än tidigare. Helge lägger många timmar på honungshanteringen och att prova fram nya smaker.

Helges honungsfavorit är det egna nybakade brödet, ljunghonung och ost och Pia njuter gärna av turkisk yoghurt med nyslungad honung och krossade valnötter.

Idag jobbar Pia 100 % utanför gården som specialpedagog och Helge jobbar 60 % som kyrkogårdsföreståndare. De funderar dock på att utöka bisysslan till en heltidssyssla.

Text: Lotta Bäckberg