Vi är: Besöksgård

Mari-Ann Andersson 070-6661039 eller 070-6887486

Malsbo gård i Tranemo kommun ligger vacker i landskapet som gårdens mular håller öppet genom att de bland annat betar runt stenar och under buskar.

På Malsbo gård bor familjen Jan och Mari-Ann Andersson. Gården har anor sedan 1765. Jans mor föddes på gården 1910 som då var arrende gård. 1976 tog Jan och Mari-Ann över driften av jordbruket med mjölkkor & ungdjur och 1984 blev de delägare i gården. 2005 delades gården och idag äger de gården som har 57 ha ägd mark och 40 ha som de arrenderar, det finns också lite skog. 2006 behövde familjen ta ett beslut om att antingen bygga om och utöka mjölkkobesättningen eller byta till köttdjur. Valet blev att de sålde sina SLB kor ( svart-vita )och köpte in köttdjur av rasen simmental. Rasen är känd för att vara lugn och djuren är väldigt vackra. De föder även upp avelsdjur som sälj till bland annat Lettland och Ryssland.

Det finns 35 kor & kvigor. Korna kalvar under Jan- April.

Det finns också 10 tackor med lamm, lite höns, skånegäss oh myskänder.

Gården har också Bo på lantgård vilket innebär att du kan bo på gården under till exempel din semester och har då möjlighet att bekanta dig med djuren.

Välkommen till Malbo gård