Bondestöd & omsorgsgruppen består av en grupp medmänniskor med god kännedom om villkoren för lantbrukarna och för landsbygden. De finns till hands för den lantbrukare eller landsbygdsföretagare och dennes eventuella familj som hamnat i svårigheter och som vill ha kontakt med en medmänniska. Personerna i gruppen har tid och förmåga att lyssna och det som framkommer i samtalen förs inte vidare till någon annan. Tystnadsplikt är således ett hedersord.

Vad kan Bondestöd & omsorgsgruppen göra utöver att lyssna?

Vi kan stötta medmänniskan genom att, beroende på problemens karaktär, föreslå denne att ta kontakt med t ex ekonomisk rådgivare, produktionsrådgivare, bank, företagshälsovård, församlingspräst, diakon, familjerådgivare, läkare o s v. Alternativt kan vi i samråd med den som behöver hjälp, vidtala viss rådgivare eller motsvarande att ta kontakt.

Bondestöd & omsorgsgruppen finns för tillfällig stöttning och hjälp vid krissituationer.

Kontakt med LRF Västra Götalands omsorgsgrupp fås via telefonnummer 070-323 39 16.

Du kan också kontakta din lokala LRF-avdelning eller kommungrupp.