Munkedals v47 aktivitet

Kraften i landet - vecka 47

Under vecka 47 har kommungrupperna visat framfötterna i sitt påverkansarbete. De har träffat politiker och tjänstemän på alla nivåer och berättat om hur jord- och skogsbruket arbetar för ökad hållbarhet. Här kan du läsa mer om några av alla aktiviteter som genomfördes. Vi har inte en lösning - Vi har tusentals!