Utdrag ur Svenska Kraftnäts beskrivning:

”Svenska Kraftnät, SvK, står inför ett omfattande förnyelsearbete och planerar för en ombyggd luftledning, Harsprångsledning som är drygt 7 mil lång och sträcker sig från Horred i Marks kommun till Breared i Halmstad kommun. Nuvarande ledning uppfördes på 50-talet och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en pålitlig elförsörjning i södra Sverige.”

LRF ser inga problem med att stamnätet förnyas, däremot motsätter vi oss metoderna och teknikvalet, vi är även kritiska mot att ingen helhetslösning för hela sträckan, Trollhättan - Malmö, eftersträvas.

Vad LRF arbetar för!

  • Att marksnål teknik används.
  • Öppenhet om teknikval.
  • Alla fakta på bordet, när underlag till beslut efterfrågas.
  • Att förlorad koldioxidbindning redovisas när kalgator inte återbeskogas.
  • Försvara äganderätten.
  • Ge våra medlemmar möjlighet att driva och utveckla sina företag.

Berörda och intresserade kan mötas i denna Facebook-grupp för diskussion och information kring det pågående arbetet https://www.facebook.com/groups/456490245122335/

Övriga information, se länkar

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/vastra-gotaland/2018/03/400-kv-ledningen-mellan-horred-och-breared/ 

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/vastra-gotaland/2019/04/stort-intresse-for-kraftledningsmote/ 

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/vastra-gotaland/2019/05/svenska-kraftnats-vastkustpaket/ 

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/vastra-gotaland/2019/05/markagarna-oroade-over-svenska-kraftnats-planer-pa-vastkusten/ 

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/halland/2019/09/skogsbruk-paverkas-nar-kraftledning-byggs-om/ 

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/halland/2019/09/mote-i-laholm-om-ny-kraftledning/ 

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/vastra-gotaland/2020/04/harsprangsledningen/

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/vastra-gotaland/2020/04/inga-fysiska-moten-under-samradstiden/

 

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare, birgit.jönsson@lrf.se