Du får utföra jord- och markförbättrande åtgärder på träda

Under trädesperioden får du göra jord- och markförbättrande åtgärder, som till exempel dikning, strukturkalkning och gödsling. Däremot får du inte räkna med åkermark i träda i det som kallas för spridningsareal för stallgödsel. Du får bekämpa ogräs. Kemisk bekämpning av ogräs räknas inte som produktion och är därför tillåtet från 16 juli.

Många trädor och marker som inte skördats på många år är slagna till foder nu. Tänk på att det är okej att gödsla trädor nu vilket kan få en mycket god effekt om det kommer regn för ytterligare en skörd i år.

Se länk: https://kundo.se/org/jordbruksverket/d/godsling-av-trada/