Införsel av grovfoder på grund av rådande foderbrist

På Jordbruksverkets sida finns information om vad som gäller när du ska ta in grovfoder till exempel hö, ensilage, hösilage och halm från andra länder inom EU och från länder utanför EU. Du får till exempel veta mer om hur du kan förhindra att sprida smittor och ogräs som vi inte vill ha in i Sverige. Förutom att fodret ska vara säkert ska det vara av god hygienisk kvalitet för att djuren ska må bra.

Detta gäller dig som vill föra in grovfoder från ett annat land inom EU:
Se länk till Jordbruksverkets sida - http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/foder/inforselochhandel/inforselavgrovfoderpagrundavradandefoderbrist.4.5f138ddb164588491ddc2769.html