Lantmännens Kundtjänst hjälper till att förmedla kontakten mellan säljare och köpare av grovfoder. Tel. 0771-111222, e-post: lantbruk.kundtjanst@lantmannen.com