LRF Västra Götaland har gjort och gör just nu följande:

Nu har en egen högnivågrupp i VG med länsstyrelsen och kommunerna startat med anledning av torkan och där LRF medverkar för inspel och förväntningar på regelförenklingar.

Vi har gjort skrivelser till länsstyrelsen om att få skörda träda och skyddszoner vilket vi fick ja på inom 24 h, när länsstyrelsen införde generellt bevattningsförbud tillskrev vi dem och fick svar inom några timmar att det ändå går att ordna individuell dispens för bevattning.

Regionstyrelsen har extramöten för att kontinuerligt utvärdera läget och behov av insatser från LRF

Vi har haft möte med kommungruppsordförande och kommer att fortsatt att bjuda in till det en gång i månaden för avstämning och förslag om fler åtgärder, närmast 31 juli kl 07.30

Vi har gjort och gör väldigt mycket medverkan i media.

Följ vår Facebooksida LRF Västra Sverige för att delta i vårt kontinuerliga påverkansarbete.

I vårt påverkansarbete där vi nu kommit med i krisgruppen med kommuner och länsstyrelse lyfter vi hanteringen av fältkontrollen med hänsyn till torkan och bristande uppkomst på grund av torkan och att det är grund för inget avdrag i år samt att omgående se över möjligheten att göra ett tillfälligt undantag i djurtäthetskravet i kompensationsstödet med hänvisning till fodersituationen.

Styrelsen har också beslutat att medfinansiera Bara vara- möten i lokalavdelningarna. Istället för stormöte bedömer styrelsen att det är viktigt att alla får en chans att komma till tals på möten nu och att det också kanske kan ske lokala affärer. Regionens medverkan på möten erbjuds självklart om det önskas. Om det finns särskilda önskemål om medverkande utifrån kan regionen medverka till att försöka få fram dessa t ex banker, foderleverantörer, rådgivningsorganisationer. Ekonomisk ram för extra stöttning utöver det ordinarie aktivitetsstödet: 50 kr per medlem max 5000 deltagare hela året ut. Utskick via Sms. Regionstyrelsen önskar kort återrapportering kring vad som diskuteras.