Angående brandskydd och vatten på landsbygden

LRF Västra Götaland har tillskrivit Länsstyrelsen i Västra Götaland med anledning av den förhärskande torkan i både skog och åker.

Att rädda liv och egendom är av yttersta vikt och måste gå först. Skadeverkningarna av en brand i skogen eller i en djurbesättning kan bli enorma. Det handlar ofta om mångmiljonskador. Därför är det så viktigt att lantbruket kan skydda sin egendom men även stötta de professionella styrkorna.

Under den kommande hösten och vintern måste samordning ske mellan länsstyrelse, räddningstjänster, kommuner och lantbrukare så att inga frågetecken finns när det blir skarpt läge.

Skrivelsen till Länsstyrelsen 180810 >>