LRF Västra Götaland har tillskrivit Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ang att NÄRF inser frågan om brandskydd på landsbygdens dignitet och agerar snabbt. Beredskapen måste vara större inför kommande år. Även om inte torkan blir lika besvärande måste insikt finnas hos räddningstjänst och kommuner.

Skrivelsen till NÄRF 180809 >>

Svaret från NÄRF 180813 >>