Under Jordbruksverkets sida har de samlat vad som gäller nu under den rådande torkan om du söker gårdsstöd, förgröningsstöd, miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd.

Se länk

http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/krisberedskap/torkan2018/jordbrukarstodochtorka.4.377b10d8163f4deaf8920093.html