Ett omfattande arbete pågår med att kvalitetssäkra produktionen inom svenskt jordbruk och jordbrukets produkter. Vatten med jämn sammansättning och med hög standard som ges i tillräcklig mängd är en avgörande faktor för framgångsrik produktion. Denna handbok, och inte minst checklista som ingår, kan utgöra ett väsentligt bidrag till att kvalitetssäkra produktionen och förbättra djurhälsan.

Vatten till husdjur (pdf) >>

Broschyren finns i webbbutiken på Jordbruksverket
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/vatten-till-husdjur.html